metaGREECE®

metagreece_logo

Η Εταιρεία “metaGreece”: Συνδέοντας την Ελλάδα με τον Κόσμο

Η “metaGreece” είναι μια καινοτόμος εταιρεία που αναδεικνύει τον πλούτο και την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής, προωθώντας τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την αλληλεξάρτηση στην οικονομία. Μέσα από μια σειρά ιστοσελίδων και πλατφορμών, η “metaGreece” προσφέρει πολλές ευκαιρίες τόσο στους Έλληνες καταναλωτές όσο και στους επιχειρηματίες της χώρας και του εξωτερικού.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις κύριες ιστοσελίδες της “metaGreece”:

 • www.groupbuying.gr: Επιτρέπει στους ελληνικούς καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε ομαδικές αγορές, εξοικονομώντας χρήματα και δημιουργώντας ένα κοινωνικό δίκτυο αγορών.

 • www.greekmade.org: Προωθεί την ελληνική παραγωγή, παρουσιάζοντας τα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές κοινό, ενθαρρύνοντας τις εξαγωγές και διευκολύνοντας τη συνεργασία με επενδυτές.

 • www.greekexpo.org: Διοργανώνει εικονικές εκθέσεις που επιτρέπουν σε ελληνικές επιχειρήσεις να επικοινωνούν και να προωθούν τα προϊόντα τους σε διεθνές επίπεδο.

 • www.channelplus.gr: Προσφέρει ένα ψηφιακό κανάλι για την προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 • www.buyingreece.org: Συνδέει τους ελληνικούς και διεθνείς επενδυτές με ελληνική ακίνητη περιουσία μέσω της τεχνολογίας του tokenization.

 • www.greekcoin.org: Χρησιμοποιεί το κρυπτονόμισμα “greekcoin” για την διευκόλυνση των συναλλαγών σε ελληνική ακίνητη περιουσία.

Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες και ιστοσελίδες, η “metaGreece” συνεργάζεται με πάθος για να προωθήσει την ελληνική παραγωγή, να διευκολύνει τις επενδύσεις στη χώρα και να συνδέσει ανθρώπους και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Η αποστολή της είναι να δημιουργήσει ένα δίκαιο, διαφανές, και ανοικτό επιχειρηματικό περιβάλλον που ωφελεί όλους.

Introducing metaGreece: Connecting the World to Greek Heritage and Opportunities

In a world that craves connection and exploration, metaGreece emerges as a beacon, bridging the gap between the Greek diaspora and the splendor of Greece’s rich cultural heritage, real estate treasures, and premium products. metaGreece is not just a company; it is a visionary conglomerate that encompasses a diverse range of services, all aimed at rekindling the Greek spirit and creating an immersive experience for those seeking to rediscover, invest, and indulge in the essence of Greece.

READ MORE…

Greece is known for its rich cultural heritage, stunning natural beauty, and delicious cuisine. But the country is also home to a wide range of high-quality products that are made with care and craftsmanship.

The idea of owning a piece of land on a Greek island has long held a romantic and enticing allure. From the sparkling azure waters to the charming whitewashed buildings nestled against the hillsides, the Greek islands offer a unique blend of natural beauty, cultural richness, and investment potential.

At ChannelPlus, we are not just a TV channel; we are a bridge that connects dreams to reality. Our mission is to empower producers, landowners, and Hellenes abroad by providing them with a platform that opens doors to new possibilities.

The Hellenes, or Greeks, have a long history of emigrating and establishing communities abroad. These communities, known as diasporas, are found all over the world, from the United States and Canada to Australia and South Africa.

A hybrid expo in Greece is an event that combines the best of both virtual and in-person exhibitions. With a hybrid expo, attendees can enjoy the benefits of attending a physical event while also taking advantage of the convenience and flexibility of a virtual event.

Are you a Hellene living abroad, eager to strengthen your ties to Greece and engage with your heritage in innovative ways? Look no further – GreekCoin is here

Το www.groupbuying.gr σας προσφέρει τη δυνατότητα να αγοράζετε προϊόντα ομαδικά με άλλους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε πολύ πιο ελκυστικές τιμές, αξιοποιώντας τη δύναμη της μαζικής αγοράς.

Η μάθηση της ελληνικής γλώσσας μπορεί να γίνει μια διασκεδαστική και εμπνευσμένη περιπέτεια για τα παιδιά, όταν συνδυαστεί με τα ελληνικά τραγούδια και τη μουσική. Οι λόγοι που αυτή η προσέγγιση είναι τόσο αποτελεσματική είναι πολλοί.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μια σειρά από εξαιρετικά ebooks, που αποτελούν μια πολύτιμη πηγή γνώσης και εμπειρίας στον κόσμο της πολιτικής. Ο συγγραφέας τους, Νικόλαος Δρυμουσής, έχει δημιουργήσει αυτά τα ebooks για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να επιτύχετε στον χώρο της πολιτικής και της πολιτικής εκστρατείας.

 

Αυτά τα ebooks είναι ένας θησαυρός πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να επιτύχετε τους πολιτικούς σας στόχους. Είναι διαθέσιμα μεμονωμένα με τιμή 30 ευρώ το καθένα, αλλά μπορείτε επίσης να τα αγοράσετε όλα μαζί με μια ειδική έκπτωση, και να αποκτήσετε την πλήρη συλλογή με τα 3 ebooks μόνο με 45 ευρώ.

 

Τα 3 eΒooks μπορείτε να τα λάβετε δωρεάν εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε ένα από τα δύο διαφημιστικά πακέτα μας.

 

Αυτά τα ebooks αποτελούν ένα ανεκτίμητο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να αποτελέσει δύναμη για την κοινωνία του και να διαμορφώσει την πολιτική του εικόνα.

 

Μην χάνετε την ευκαιρία να επενδύσετε στην πολιτική σας εκπαίδευση και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.
Προμηθευτείτε τα ebooks σήμερα και ανακαλύψτε τον κόσμο της πολιτικής με νέο, ενημερωμένο τρόπο!

 • Η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ρόλος και ευθύνες των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Τι είναι η πολιτική και γιατί είναι σημαντική.
 • Οι βασικές αρχές και ιδέες πίσω από τις πολιτικές διαδικασίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Τι είναι το Place Branding και γιατί είναι σημαντικό; 
 • Ο ρόλος του Place Branding στην προβολή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένας δημοτικός σύμβουλος θα έπρεπε να διαβάσει τα τρία βιβλία για διάφορους λόγους:

 

 1. Κατανόηση της Τοπικής Πολιτικής: Τα βιβλία παρέχουν μια εισαγωγή στην τοπική πολιτική και τον ρόλο των δημοτικών συμβούλων. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους.

 2. Προετοιμασία για την Εκστρατεία: Τα βιβλία παρέχουν συμβουλές για το πώς να εκπονήσουν ένα σχέδιο εκστρατείας και πώς να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

 3. Επικοινωνία και Συνεργασία: Τα βιβλία δίνουν συμβουλές για τη δημιουργία ευρείας υποστήριξης, τη διατήρηση διαφάνειας και τη συνεργασία με άλλους φορείς, πράγματα που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων τους.

 4. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ευημερία: Τα βιβλία εξετάζουν ζητήματα όπως η ισότητα, η υγεία και η εκπαίδευση, που αφορούν την κοινωνική ευημερία. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους δημοτικούς συμβούλους να προωθήσουν προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινότητα.

 5. Διαχείριση Προκλήσεων και Αντιμετώπιση Κρίσεων: Τα βιβλία περιλαμβάνουν συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν κρίσεις και προκλήσεις, κάτι που είναι αναγκαίο στον τομέα της πολιτικής.

 6. Μελλοντική Προοπτική: Τα βιβλία παρέχουν συμβουλές για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών στρατηγικών και τη διατήρηση της συνέπειας στις απόψεις τους.

 

Γενικά, τα βιβλία αυτά προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα γνώσεων και συμβουλών που μπορούν να βοηθήσουν έναν δημοτικό σύμβουλο να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να προωθήσει τα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας.